Διαλεκτό Καβάλας                 2591052117                info@         

 

     

  Διακρίσεις  

Syrah

Merlot

Merlot 2012

  Διαλεκτό Καβάλας                 2591052117                info@